دوفصلنامۀ دین و ارتباطات به استناد مجوز شماره‌ی 3/155595 مورخ 26/07/1391  کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

نویسندگان محترم ضمن مراجعه به بخش «ورود به سامانه» و ثبت نام در آن، اقدام به ارسال مقاله می‌کنند. شایان ذکر است ارسال مقاله صرفاً از این طریق امکان‌پذیر است.

هم چنین تکمیل کاربرگ الزامی جهت ارزیابی اولیه مقاله ضروری است.

ضمنا پاسخگویی صرفا از طریق ایمیل زیر انجام می شود :
din.ertebatat@gmail.com

1. آسیب‌شناسی سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران بر اساس گفتمان رهبران انقلاب (تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطبوعات)

صفحه 1-27

مصطفی انتظاری هروی؛ مجتبی مقصودی


2. پیش‌بینی میزان دین‌داری دانش‌آموزان بر اساس وابستگی به اینترنت و باور به دنیای عادلانه

صفحه 29-79

سمیه تاجیک اسماعیلی


3. کنکاشی در مدل‌های ذهنی جامعه مداحی ایران؛ تحلیل کیفی با رویکرد راهبردی

صفحه 81-115

مصطفی جعفری


4. تبیین و تحلیل سطوح ارتباطی قرآن کریم و ترسیم مدل ارتباطی آن به‌مثابه یک فرایند ارتباطی

صفحه 117-160

جاسم دریس؛ علی حاجی خانی؛ سیدمجید امامی؛ نصرت نیلساز


5. پیامدشناسی فرهنگی اینترنت اشیاء

صفحه 161-201

علی زرودی؛ محمدصادق نصراللهی


6. مطالعه تطبیقی ارتباط درون فردی در دیدگاه‌های دنا وکیت و فیض کاشانی (مورد بررسی کتاب‌های ارتباطات درون فردی؛ صداها و ذهن‌های متفاوت و المحجه البیضاء)

صفحه 202-229

محمد حسین سهیل سرو؛ مهدی محسنیان راد


7. شاخص‌های اخلاق اسلامی در اخبار صداوسیما جهت افزایش اعتماد سیاسی مخاطبان به حکومت (مطالعه موردی: خبر 21 شبکه اول سیما)

صفحه 231-266

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده


8. جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

صفحه 267-295

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


9. طراحی مدلی برای تبیین سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی دوره دوم متوسطه ایران (پژوهشی بر اساس نظریه مبنایی)

صفحه 296-331

عزت علیقارداشی؛ محمد سیفی؛ خلیل غفاری؛ علیرضا پویا


10. بازنمایی تصویر سبک زندگی ایرانیان در تبلیغات تلویزیونی

صفحه 333-379

داود محمدی؛ سارا مؤمنی؛ سمیه لبافی


11. تبیین و تحلیل راه‌های ارتباط و گفتگوی بین مذاهب در اندیشة فقهی امامیه (مطالعة موردی: مدارا با مخالفان مذهبی)

صفحه 381-409


12. بازنمایی پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی: تحلیل نشانه‌شناسی اجتماعی عکس‌های پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام

ابر واژگان