نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-156

10.30497/rc.2019.2824

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی